ביטוח דירות

ביטוח דירות

כמיטב המסורת "שפי בר-זיו רביד" ממשיכה לחתור ולהשיג למבוטחיה הטבות ושיפורים ולא רק בתחומי הביטוחים המקצועיים, אלא גם בתחום ביטוחי הפרט.
אנו שמחים להודיעכם כי ההסדר עם "איילון חברה לביטוח בע"מ" המעניק למבוטחי "שפי בר-זיו רביד" בביטוח אחריות מקצועית ולעובדיהם, אפשרות לביטוח דירות ותכולה בתנאים משופרים.

אנו מאריכים בחודשיים נוספים את המבצע עד ה1.11.18, במסגרתו יהיו המבוטחים ועובדיהם זכאים לבצע באמצעותנו ביטוחי דירותיהם לתקופה של 14 חודשים תמורת תשלום פרמיה ל-12 חודש בלבד! (שווה ערך בממוצע להנחה בשיעור העולה על 16% וזאת בנוסף לכיסויים מורחבים בהיקף הכיסוי).

פנו ישירות לנציגי שפי בר-זיו רביד:

  1. עדנה יצחק טלפון 03-6387035 Ednae@howden.co.il
  2.  אורלי לוי טלפון 03-6387029 OrlyL@howden.co.il
  3.  שרון הברי  טלפון 03-7955152 Sharonhe@howden.co.il
  4. ליטל גולדברג טלפון 03-6387021   LitalG@howden.co.iI 
*האמור לעיל אינו חל על מבוטחים אשר להם שתי תביעות או יותר בשלוש השנים האחרונות
** ההסכם רלוונטי לסכומי מבנה עד 2.5 מיליון ₪ ותכולה עד 950,000 ₪ (ביחס לסכומים העולים על הסכומים הנ"ל תידרש הסכמת המבטחים