ביטוח דירות

ביטוח דירות

כמיטב המסורת "שפי בר-זיו רביד" ממשיכה לחתור ולהשיג למבוטחיה הטבות ושיפורים ולא רק בתחומי הביטוחי המקצועיים אלא גם בתחום ביטוחי הפרט.
הסדר חדש עם "איילון חברה לביטוח בע"מ", מעניק למבוטחי "שפי בר-זיו רביד" (לרבות עובדי משרדיהם) בביטוח אחריות מקצועית, אפשרות לביטוח דירות ותכולה בתנאים משופרים.

במסגרת ההטבה שתחול החל מה- 1.6.2017 (לתקופה של 12 חודשים), מבוטחים ועובדיהם זכאים לבצע באמצעותנו ביטוחי דירותיהם לתקופה של 14 חודשים תמורת תשלום פרמייה ל- 12 חודשים בלבד! (שווה ערך בממוצע להנחה בשיעור העולה על 16% וזאת בנוסף לכיסויים מורחבים בהיקף הכיסוי).

*האמור לעיל אינו חל על מבוטחים אשר להם שתי תביעות או יותר בשלוש השנים האחרונות
** ההסכם רלוונטי לסכומי מבנה עד 2.5 מיליון ₪ ותכולה עד 950,000 ₪ (ביחס לסכומים העולים על הסכומים הנ"ל תידרש הסכמת המבטחים