דירקטוריון שפי

רוני שובל-יו"ר דירקטוריון

שי אילון - גזבר שפי

שמואל אנגל - נציג בעלי מניות ההנהלה

אבינועם גפני - דירקטור