דירקטוריון שפי

מהנדס רוני שובל-יו"ר דירקטוריון

אדריכל שי אילון - גזבר שפי

מהנדס שמואל אנגל - נציג בעלי מניות ההנהלה

מהנדס אבינועם גפני - דירקטור

עו"ד ליאור בר-און - (ת.ניהולי), מנכ"ל