ביטוחי משרד

ביטוחי משרד

אופיו הספציפי של הענף מקיים תנאים משרדיים מיוחדים מחד ומכתיב פעילות חוץ מרובה מאידך. ההכרות האישית והמעמיקה עם תנאים אלו עומדת בבסיס פוליסה ייחודית שמציעה הגנה מרבית, בהתאמה אישית על פי גודל המשרד, מיקומו ועוד.

פוליסת ביטוח המשרד החדשה כוללת את ההרחבות הבאות הניתנות ללא תוספת פרמיה:

 • כיסוי לחפצי אומנות – עד לסך 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • שבר שמשות – עד לסך 2,500 ₪.
 • ביטוח לכספים (מזומנים, המחאות וכדו') – עד לסך 5% מסכום ביטוח התכולה, מקסימום 30,000 ₪.
 • גניבה פשוטה (שלא תוך פריצה למשרד) – עד לסך של 50,000 ₪
 • שחזור מסמכים - עד לסך 10% מסכום ביטוח התכולה, 
 • תאונות אישיות – כיסוי מוות ונכות צמיתה, לבעלי ו/או לשותפי המשרד, משיעור נכות של 20% ומעלה עד לסך של 50,000 ₪ לנכות.
 • הוצאות מנע והצלה עד לסך של 50,000 ₪ 
 • הרחבה לרשימת שכר - כל אדם שלא נכלל ברשימת מקבלי השכר יחשב כצד שלישי, למעט האמור בסייגים ובתנאי שאינו מכוסה בביטוח חבות מעבידים של המבוטח.
 • הרחבה להשתתפות באירועים חברתיים - עובדי המבוטח ומשפחותיהם יחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים חברתיים ובאירועים ספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח לרווחת עובדיו. 
 • הכיסוי לגבי העובדים, יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המל"ל כתאונה עבודה.
 • הרחבה אחריות שילוחית - הביטוח מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של אדם או גוף הפועל מטעם המבוטח בפעילות ועבור העסק המבוטח.
 • הרחבה לשהות זמנית בחו"ל - הביטוח מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בעת שהותם זמנית מחוץ לגבולות המדינה, בכפוף לדין ושיפוט ישראלי.
 • הרחבה לפעילות חברתית וספורטיבית - הביטוח כולל בזמן פעילויות חברתיות וספורטיביות המאורגנים ע"י המבוטח לרווחת עובדיו ובלבד שמקרה הביטוח הוכר ע"י המל"ל כתאונת עבודה.

חזרה