ביטוח סייבר

ביטוח סייבר

פוליסה לכיסוי סיכוני סייבר (CYBER) משותפת לכלל מבוטחי שפי

שפי פועלת בכדי שהכיסוי הביטוחי אותו הנכם רוכשים יהיה העדכני והמקיף ביותר. לכן דאגנו להסדיר בנוסף לביטוח האחריות המקצועית, ביטוח סייבר בגבול אחריות משותף לכל המבוטחים אשר יעניק בהתאם לתנאיו וסייגיו כיסוי משלים, בגבול אחריות של עד 200,000 $ למבוטח ושני מיליון דולר לכלל התביעות כנגד כלל הנתבעים בתקופת הביטוח. 
ביטוח זה מכסה, בכפוף לתנאיו וסייגיו נזקים העלולים להיגרם למבוטחים וסכומים שיחויבו המבוטחים לשלם לצדדים שלישיים כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למערכות המחשוב של המבוטחים, משיבוש/שינוי נתוניהם, משימוש בנתונים אלה ועוד. 
מבוטחי שפי נהנים לא רק מכיסוי ייחודי זה, אלא בנוסף גם משירותי מוקד סייבר ייעודי הפועל בכל עת בטלפון: 03-7659567. המוקד מאויש במומחים בטיפול במשברי סייבר מכל התחומים, לרבות יועצים משפטיים, יועצים טכנולוגיים, שחזור מידע ויועצי תדמית.

**המידע המפורט לעיל מהווה תמצית בלבד ונוסח הפוליסה המלא הוא המחייב בלבד.


חזרה